Ağrı'da Badminton 2. kademe antrenörlük kursu açılacak

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Ağrı'da 17-23 Haziran tarihleri arasında 2. kademe badminton antrenörlük kursu açılacak.

Ağrı'da Badminton 2. kademe antrenörlük kursu açılacak
Editör: spordetay
10 Haziran 2021 - 23:05 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 - 23:11
Badminton Federasyonu tarafından yapılan açıklamada;

Kursun yeri :AĞRI
Kurs Eğitim Tarihleri : 17.06.2021- 23.06.2021
Ön Kayıt Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 11.06.2021 – 15.06.2021

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

TC vatandaşı olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branş larında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
 
Aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,
 
13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca Yönetmelik kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.
 
II. KADEME BADMİNTON ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
 
Kademe Yardımcı badminton antrenörü belgesi sahip; belge tarihi üzerinden en az 1 yıl geçmiş olan antrenörler katılım sağlayabilirler.
 
10.2020 tarihli antrenör eğitim talimatının 17. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak (besyo denklik başvurusu yapanlar ve üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte ya da yüksekokullarının antrenörlük eğitimi ve antrenörlük eğitimi dışındaki kalan bölümü/programlarından 4 yıl içinde mezun olan adaylar hariç olmak üzere)
 
KURS KONTENJANININ BELİRLENMESİ
 
Kursa katılım, yukarıda 1. Madde ve 2. Madde de belirtilen şartlara sahip tüm adaylar kursa katılabilirler.
 
Kurs kontenjanı e-devlet üzerinden başvuru yapan kursiyerlerle sınırlıdır. Sistem üzerinde belirlenen kota aşılamamaktadır.
 
Kursa başvuru sayısının yeterli olmaması durumunda kurs ileri bir tarihe ertelenebilir veya iptal edilebilir.
 
d) 05.10.2020 onay tarihli antrenör eğitim talimatı madde 7 de belirtilen hükümler uygulanır.

KURS ÖN KAYIT BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER VE KURSA BAŞVURU ŞEKLİ
 
Adaylar fiziki olarak herhangi bir evrak göndermeyecektir.
 
E-Devlet Kurs Başvurusu: E-Devlet Giriş/Gençlik ve Spor Bakanlığı/Spor Bilgi Sistemi/ Uygulamaya Git/Spor Elemanı/Antrenör/Kurs Başvuru şeklinde yapmanız gerekmektedir. Mail adreslerinizi doğru girmenizi önemle rica ederiz.
 
Kursa katılım ücretini, E-devlet üzerinden alınan referans numarası ile T.C HALK BANKASI’ ndan işlem yapabilirsiniz. Kurs başvuru tarihleri içerisinde referans numarası ile ödeme yapmazsanız işleminiz geçersiz olacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz. Ayrıca Federasyon iban /hesap no bilgileri kullanılarak EFT/HAVALE ile yapılan ödemelerin geçerliliği olmayacak ve kursa kabul edilmeyeceksiniz.
 
16 Haziran 2021 tarihinde kesin kayıt isim listesi web sitemizde antrenör duyuruları bölümünde ilan edilecektir.
 
Kurs ücretleri şöyledir:

2. Kademe Temel Antrenör Yetiştirme Kursu – 650 TL

2. Kademe Denklik Başvuru ile Temel Antrenör Yetiştirme Kursuna Katılım Sağlayan Adaylar; 200 TL
 
ÖNEMLİ
Geçmiş yıllarda uygulama kursuna katılmış olan hocalarımız sadece uygulama derslerinden bütünlemeye kalmışsa uygulama sınavına katılmadan önce federasyonla kesinlikle iletişime geçmesi gerekmektedir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum